Quy định chung

Những quy định chung của nhà cái DK8 như sau

Các thông tin về cá cược do nhà cái DK8 cung cấp có độ tin cậy cao. Tuy nhiên, DK8 không có nghĩa vụ phải chịu trách nhiệm về bất kỳ sự sai sót nào liên quan đến địa điểm, thời gian, đối thủ, sự sai lệch số liệu thống kê (được hiển thị khi truyền trực tiếp) hoặc các thông tin cá cược khác. DK8 bảo lưu quyền hiệu chỉnh bất kỳ lỗi hiển nhiên nào và sẽ tiến hành tất cả các bước phù hợp để đảm bảo rằng Thị trường đã được xác định như các kiểu cá cược khác nhau để chào hàng cho một cuộc thi đấu cụ thể, được quản lý trung thực và trong sáng. DK8 bảo lưu quyền ra quyết định cuối cùng.

Nếu như một cuộc thi đấu, được xác định là cuộc thi đấu thể thao có tổ chức giữa hai đội hoặc các cá nhân, bắt đầu trước thời gian dự định thì khi đó, chỉ các cá cược được lập trước khi cuộc thi đấu bắt đầu (ngoại trừ cá cược trực tiếp) mới được tính là có giá trị. Nếu thị trường không được đóng hoặc đình chỉ đúng thời hạn, DK8 bảo lưu quyền hủy tất cả các cá cược được lập sau thời gian bắt đầu thực tế (ngoại trừ cá cược trực tiếp riêng biệt).

Trong trường hợp có sự không nhất quán giữa tên tiếng Anh và không phải tiếng Anh của cuộc thi đấu hoặc các đội tham gia cho trên trang web thì tên tiếng Anh sẽ được ưu tiên chọn.

Trong suốt thời gian, khách hàng có trách nhiệm nhận biết về tỷ số của trận đấu cũng như mọi thông tin liên quan. DK8 khuyến khích khách hàng nên xác nhận rõ tình trạng của trận đấu trước khi cá cược.

DK8 bảo lưu quyền sửa đổi, bổ sung các Quy định này vào thời gian và nguyên nhân bất kỳ. Các sửa đổi này sẽ ràng buộc và có hiệu lực ngay lập tức sau khi được tung lên trang web.

Các hiểu biết của khách hàng về tỷ số đang hiện hữu, thời gian đã qua và các thông tin khác trên hiện trường được cung cấp bởi một bên thứ ba chịu thời gian trễ hoặc có thể không chính xác và bất kỳ sự cá cược nào dựa trên những thông tin này sẽ hoàn toàn là sự liều lĩnh của khách hàng. DK8 cung cấp dữ liệu này không đảm bảo về tính chính xác, tính hoàn thiện hoặc hợp thời của nó và không chịu bất kỳ trách nhiệm nào về sự thiệt hại (trực tiếp hoặc gián tiếp) mà khách hàng phải gánh chịu như hậu quả của việc tin tưởng vào thông tin đó.

DK8 theo ý mình bảo lưu quyền hủy bỏ hoặc tuyên bố khoản cược không có giá trị hoặc tạm ngưng tài khoản của khách mà không cần phải thông báo trước trong bất kỳ các trường hợp nào sau đây:

– Thông tin khoản cược bị thiếu hoặc bị sai.

– Khoản cược được đặt vượt giới hạn cho phép theo quy tắc.

– Khoản cược đã đặt vi phạm các quy tắc.